CST CAD Navigator dla Linux

CST CAD Navigator dla Linux

Przeglądarka SolidWorks dla Linux

Spróbuj najnowszą przeglądarkę SolidWorks dla Linux. Oprogramowanie na bazie naszego własnego rdzenia CAD zawiera funkcje szybkiego importu i eksportu formatu SolidWorks oraz narzędzia do tworzenia przekroju i narzędzia pomiarowe. To oprogramowanie posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia łatwe przeglądanie plików *.sldprt.

Główne cechy

OBSŁUGA DUŻEJ LICZBY FORMATÓW CAD

CST CAD Navigator obsługuje format SLDPRT. Za jego pomocą można otwierać i konwertować następujące formaty:

FORMATY CAD: DWG (do AutoCAD® 2024), DXF, DWF;

FORMATY WEKTOROWE: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

FORMATY 3D: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

FORMATY RASTROWE: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

NARZĘDZIA POMIAROWE

CST CAD Navigator umożliwia szybki pomiar
plików SLDPRT. Jego narzędzia pomiarowe pozwalają mierzyć odległość, długość, promień, pole powierzchni, objętość i gabaryty.

PRZEKRÓJ MODELI 3D

Użyj narzędzia Przekrój w oprogramowaniu CST CAD Navigator, aby stworzyć widok przekrojowy modelu 3D i przeglądać jego strukturę wewnętrzną lub zmierzyć jego ukryte części. Przekroje są całkiem dostosowalne, one nie zmieniają geometrię modelu 3D.

Czy chcieliby Państwo spróbować przeglądarkę SolidWorks dla Linux?

ROZPOCZNIJ BESPŁATNY 30-DNIOWY OKRES PRÓBNY